marți, 14 august 2012

Originalul documentului

Originalul - necesar sau nu traducătorului/notarului ?


           Având în vedere că trăim în secolul vitezei şi toată lumea vrea ca lucrurile să fie făcute repede, bine şi cu cât mai puţin efort şi timp pierdut mulţi clienţi solicită să trimită documentul de tradus pe mail, fără a trebui să se mai deplaseze la sediu cu originalul. Acest lucru este în principiu posibil. Traducerea se poate face după o copie, însă dacă se doreşte şi legalizarea traducerii aceasta se va face doar la prezentarea originalelor, întrucât traducătorul certifică prin aplicarea ştampilei sale că a văzut originalul şi că traducerea este conformă cu actul original prezentat spre traducere, el fiind răspunzător legal pentru acurateţea traducerii. În plus, conform noilor norme notariale, notarul trebuie de asemenea să vadă originalul documentului, neavând dreptul să mai legalizeze traducerile făcute după copii simple ale unor documente. 
            Noile norme, aplicabile din data de 12 august 2013, impun de asemenea câteva alte modificări în ceea ce priveşte proceduri legalizării traducerilor. Pe scurt, în ceea ce priveşte beneficiarii traducerilor, li se solicită următoarele:

1. Este nevoie de original sau o copie legalizata a actului pentru fiecare traducere legalizata.
Notarii nu mai au dreptul de a legaliza fără să vadă originalul/copia legalizată.
2. Trebuie facuta o cerere cu nr. de inregistrare pentru fiecare traducere legalizata solicitata.
3. Nu se mai pot legaliza decat traducerile actelor autentice (emise de institutii publice de stat sau autentificate de notar) sau a celor emise sub semnatura privata (adica cele emanand de la societati sau persoane private) DOAR daca:
   1. Pentru actele emise de persoane fizice sau juridice de drept privat din Romania:
- mandatarii firmei delegate sau persoana fizica, după caz, trebuie sa semneze actul în cauză în faţa notarului public care sa le legalizeze semnătura sau
- notarul sau o altă autoritate publică trebuie să dea dată certă actului (procedură necesara pentru ca actele sub semnătură privată să devină opozabile terţilor).
   2. Pentru actele care sunt emise de persoane fizice sau juridice de drept privat din afara României:
- data certa sau legalizarea semnăturii (certificarea faptului ca semnatarii sunt într-adevăr persoanele care au semnat în nume propriu sau în numele firmei) se aplica de notarul din ţara în care este emis actul sau de o altă autoritate publică. 
Apostilarea documentului reprezintă o certificare a actului ce permite efectuarea traducerii legalizate a acestuia

            În cazul în care nu se solicită nici o certificare a traducerii, dorindu-se o traducere simplă transmisă pe mail atunci nu este necesară prezentarea originalului. Traducere se poate realiza în baza actului trimis scanat pe mail sau al unei copii aduse personal la biroul de traduceri.
           

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu