luni, 7 octombrie 2013

Format traducere şi încheiere traducere legalizată

               Conform noilor reglementări intrate în vigoare la data de 12 august 2013 fiecare traducere legalizată trebuie să includă următoarele:

- traducerea actului cu menţiunea "Traducere din limba .. în limba....." în partea de sus a primei pagini
- copia după actul tradus
- încheierea de legalizare a traducătorului şi a biroului notarial care legalizează traducerea (în cazul traducerilor din limba română în limba străină încheierea va fi bilingvă şi aşezată pe 2 coloane - una în română şi una în limba străină)
- ştampila şi semnătura traducătorului între toate paginile traducerii legalizate şi pe încheierea de legalizare de la sfârşit şi ştampila şi semnătura notarului pe încheierea de la sfârşit

Încheierea în limba română trebuie să aibă următorul format:
            
 Subsemnatul/a _______________ (nume, prenume, astfel cum este menționate în autorizație), interpret și traducător autorizat pentru limba/limbile străine ________, în temeiul autorizației nr. ______ din data de ________, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba ________, în limba _______, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.
            Înscrisul a cărui traducere se solicită în întregime/în extras are, în integralitatea sa, un număr de ____ pagini, poartă titlul/denumirea de ________, a fost emis de _______ și a fost prezentat mie în întregime/în extras.
            Traducerea înscrisului prezentat are un număr de _____ pagini și a fost efectuată potrivit cererii scrise înregistrată cu numărul ________/zz.ll.aaaa, păstrate în arhiva subsemnatului.
            S-a încasat onorariul de ______ lei, cu chitanță/bon fiscal/ordin de plată nr. ____/zz.ll.aaaa

     INTERPRET ȘI TRADUCĂTOR AUTORIZAT ___________________(SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA),


ROMÂNIA
UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI
BIROUL NOTARULUI PUBLIC ……………
LICENȚA DE FUNCȚIONARE NR. ………..
Sediul: …………
E-mail: …………
Nr. Op. date cu caracter personal …………..
  
ÎNCHEIERE DE LEGALIZARE A SEMNĂTURII TRADUCĂTORULUI nr. ________
Anul 2013, luna _________, ziua ________

………., notar public, în temeiul art. 12 lit. j) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, legalizez semnătura de mai sus, aparţinând lui ……………………, interpret şi traducător autorizat, în baza specimenului de semnătura depus, de pe cele ____ (____) exemplare ale înscrisului, care are ca parte integrantă o copie a actului tradus.
Înscrisul a cărui traducere se solicită este un înscris ___________________.
          S-a încasat onorariul de ______________ lei, cu bon fiscal nr. ________/_________.2013.
                       

                                          NOTAR PUBLIC,

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu